ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Μία από τις βασικότερες αξίες και θεμελιώδεις αρχές της KRYSTAL – Minoan Waters αποτελεί η συνεισφορά στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής ταυτότητας κοντά στην κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο πέρα από συμφέροντα και επιχειρήσεις.

Για την KRYSTAL – Minoan Waters, ενδιαφερόμενοι θεωρούνται όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια ή συμπαράσταση στο έργο τους ή στη γενικότερη συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η εταιρεία δείχνει το ενδιαφέρον της προς την κοινωνία στηρίζοντας σε δράσεις καθώς και εμπράκτως με προϊόντα και χρήματα σε υπηρεσίες και σε διάφορους κοινωνικούς φορείς.

Παραδείγματα όπως :

είναι μερικά από ένα μεγάλο σύνολο καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Σκοπός μας είναι αυτός ο κύκλος ενεργειών να μεγαλώνει κάθε χρόνο βοηθώντας όπου, όταν και όπως χρειάζεται.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

plastika kapakia