ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Η KRYSTAL - Minoan Waters ακολουθεί ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο αποτελείται από την ΑΝΤΛΗΣΗ του νερού, τον ΕΛΕΓΧΟ και την ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ του, τη ΔΙΑΝΟΜΗ στους πελάτες και τέλος τη ΣΥΛΛΟΓΗ των κενών φιαλών, διότι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας είναι η ανακύκλωση συσκευασιών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Η KRYSTAL - Minoan Waters ακολουθεί ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο αποτελείται από την ΑΝΤΛΗΣΗ του νερού, τον ΕΛΕΓΧΟ και την ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ του, τη ΔΙΑΝΟΜΗ στους πελάτες και τέλος τη ΣΥΛΛΟΓΗ των κενών φιαλών, διότι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας είναι η ανακύκλωση συσκευασιών.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνουμε:

  • Οργάνωση και προγραμματισμό της διαδικασίας εμφιάλωσης.
  • Έλεγχο σε όλα τα στάδια της εμφιάλωσης.
  • Παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
  • Άμεση παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές.
  • Προστασία της υγείας των καταναλωτών.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.
  • Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Διατήρηση σταθερού πελατολογίου και συνεχή αύξηση αυτού.
plastika kapakia