ΝΕΡΟ «KRYSTAL»


To νερό KRYSTAL – Minoan Waters αντλείται μέσω εμβυθιζόμενης αντλίας από υδροφόρο, ο οποίος βρίσκεται σε βάθος 350 μέτρων και πηγάζει από τα Λασιθιώτικα Βουνά. Το μεγάλο βάθος της άντλησης αποτρέπει την πηγή από μικροβιολογικές εστίες και μολύνσεις. Η διαμόρφωση των πετρωμάτων και ο βράχος μήκους 150 μέτρων που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την άντληση, δημιουργούν φυσικά φίλτρα στο συγκεκριμένο υδροφόρο. Η έλλειψη καλλιεργειών και γενικότερα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των πηγών του συγκεκριμένου υδροφόρου, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επιμόλυνσης του νερού με χημικά φυτοφάρμακα και άλλες χημικές επιμολύνσεις που προέρχονται κυρίως από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Σε αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη χημική σύστασή του, η συγκεκριμένη ποιότητα νερού έχει χαρακτηριστεί από το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) ως νερό αρίστης ποιότητας και βάσει των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεών του υπάρχει δυνατότητα να χαρακτηριστεί και ως μεταλλικό. Στη θέση Μπαμπουλάνη και στους πρόποδες της Λασιθιώτικης Οροσειράς σε απόσταση 950 μέτρων υπάρχουν 3 διαφορετικές γεωτρήσεις βάθους 350 μέτρων ιδιοκτησίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Σε αυτό το σημείο είναι συνδεδεμένη η μονάδα παραγωγής της KRYSTAL με ιδιόκτητο υπόγειο δίκτυο. Λόγω της ορεινής προέλευσής του, το νερό είναι πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή και διατροφή.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

plastika kapakia